Är du Fastighetsägare, eller kanske du arbetar inom kommunen?

Söker du en kunnig förvaltare av din p-anläggning?
Eller vill du kanske hitta effektiva lösningar på era parkeringsproblem?

I båda fallen kan vi hjälpa till. För vi kan parkering och centrumutveckling.

Med vår 20 års erfarenhet av att tillsammans med olika uppdragsgivare, vet vi hur kundvänliga och lönsamma parkeringslösningar kan utvecklas till gagn för alla.

Citypark organiserar och driver parkeringslösningar för bostadsrättsföreningar, affärscentra och arbetsplatser. Vi kan bidra med allt från planering, drift, administration, skötsel till säkerhet och parkeringsövervakning.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring olika möjligheter.

Hotellägare?

Idag samarbetar vi med flera hotell i Uddevalla och Trollhättan. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan bidra till din verksamhets service och lönsamhet.

Mer om vår bakgrund, kunnande och service.

Citypark har bedrivit parkeringsverksamhet sedan 1995.

Vi har en gedigen erfarenhet av och kunskap om att utveckla centrumlägen med hjälp av parkeringslösningar. Förutom våra egna ytparkeringar förvaltar vi parkeringar som ägs av andra.

Huvudkontoret ligger i Uddevalla, där vår kundservice svarar på alla frågor och tar hand om allt annat inom området parkering.

Vår servicepersonal har daglig tillsyn av p-anläggningarna. Vi vill ligga i framkant av den tekniska utvecklingen för dessa, vilket inte bara handlar om P-automatsutveckling, utan även energieffektivisering och säkerhetsfrågor.

Säkerhetsfrågan anser vi vara mycket viktig, och därför arbetar vi kontinuerligt med att ständigt uppdatera säkerhetsgraden på p-anläggningarna, genom t.ex. ny strategisk belysning, ommålning, nya betal- och inpasseringssystem.