Parkera hos oss

Välkommen som kund hos oss

ParkeringsbevIs

Vi använder oss av digital parkering på alla våra anläggningar.
Detta innebär att du som hyr en plats anger registreringsnumret på den bil du godkänner för parkering.
Önskar du använda din hyrda p-plats till flera fordon kan du i stället välja att köpa till ett parkeringsbevis i pappersform som du kan flytta mellan flera bilar.
På samtliga anläggningar är vår avtalstid 12 månader.

Väljer du att köpa till ett parkeringsbevis i pappersform så skall det placeras väl synligt utifrån, i annat fall riskerar ni att drabbas av en kontrollavgift.
Vi har samutnyttjande på alla våra anläggningar, dvs man parkerar i mån av ledig p-plats, med undantag för de anläggningar som erbjuder fast plats.

OBS! Parkeringsbevis i pappersform får inte lamineras, kopieras, klippas eller på annat sätt ändras från sitt ursprungliga utseende eller format.
Då anses parkeringsbeviset ogiltigt och du riskerar kontrollavgift p.g.a. ogiltig parkering.
Ett förlorat parkeringstillstånd i pappersform kan ersättas till en kostnad av 595kr. Beställning görs via info@citypark.se.

Radionyckel/tagg till passAGEsystem

På parkeringsanläggningar där man är anvisad till en låst våning eller infart är skyddad av port, får hyresgästen en radionyckel/tagg för öppning av port, dörrar och hiss.

Om man är behov av att bruka en extra radionyckel/tagg tillkommer en avgift på 20kr/mån. Ansökan gör du här: info@citypark.se

Portar öppnas i regel med knapparna och när det gäller knappdosor vid dörrarna, räcker det med att hålla upp radionyckeln/tagg mot dosans övre del för insläpp.

Radionycklar/taggar är upplåtarens egendom och skall returneras senast 7 dagar efter att avtalstiden utgått. Förlorad, ej inlämnad eller förstörd radionyckel/tagg faktureras med 800 kr.

Citypark strävar efter säkra parkeringsanläggningar. Vi tar dock ej ansvar för skada eller stöld av bil, reservdelar, tillbehör eller kvarlämnade värdesaker. Töm bilen själv.