Kontrollavgift

Kontrollavgiftsärenden

Vid frågor:
Telefon: 08-735 29 99
Vardagar kl. 08.00 – 17.00.

Kontrollavgiftsärenden

Om du har parkerat ditt fordon i strid mot någon regel eller bestämmelse riskerar du att få en kontrollavgift. Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsbestämmelserna ska efterföljas så att en trafiksäker och framkomlig miljö för kunder och besökare kan uppnås. Övervakningsarbetet följer fastställda etiska regler som är utfärdade av branschorganisationen:

→ Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Bestrida en kontrollavgift?

Enligt lag har man rätt att bestrida en kontrollavgift. Kontrollavgiften behöver inte betalas om överklagan sker innan betalningstiden har löpt ut. Nedan kan du läsa om hur du kan gå till väga om du vill skriva ett överklagande om och bestrida en kontrollavgift.

Ärendenummer/OCR nummer som finns på den kontrollavgift som du har fått måste du ha till hands. Använd alltid det i kommunikation med oss.

Uppgifter som alltid måste finnas med i överklagan är:
• Debiteringsnummer (hittar du överst på din kontrollavgift)
• Fordonets registreringsnummer
• Namnet på dig som överklagar
• Skriftlig motivering till överklagan

Bifoga också kopior på handlingar som du eventuellt vill åberopa.

Du behöver numera göra din överklagan via Hojabs ”Mina sidor”:

https://minasidorhojab.svea.com/

Eller med vanlig post till:
Hojab Parkeringsservice, 169 81 SOLNA

Telefontid: Helgfria vardagar kl. 08.00-17.00
08-735 29 99

Hur betalar man kontrollavgiften

Betalning görs till plusgiro 842603-3.
Glöm inte att uppge ditt debiteringsnummer (samma som OCR-nummer)!

Internationella betalningar sker via:
IBAN: SE56 8000 0810 5994 4537 9317
Bankens BIC/SWIFT KOD:  SWEDSESS
Glöm inte att uppge ditt debiteringsnummer (samma som OCR-nummer)!

Tappat bort din kontrollavgift?

Kontakta Handels- och Juristinkasso (HOJAB Parkeringsservice) för att få kopia på din kontrollavgift.

E-post: parkering@sveaekonomi.se
Telefon: 08-735 29 99
Vardagar kl. 08.00 – 17.00.

Vad händer om man inte betalar?

  • Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum.
  • Betalas inte kontrollavgiften inom 8 dagar skickas en avgiftsfri påminnelse med 10 dagars betalningsfrist.
  • Betalas inte kontrollavgiften efter påminnelsen överlämnas ärendet till Handels- och juristinkasso, som skickar ett inkassokrav. Då tillkommer en inkassokostnad.
  • Om inte heller inkassokravet leder till betalning, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. I samband med detta tillkommer ytterligare kostnader.

Citypark Operation AB samarbetar med Handels- och Juristinkasso (HOJAB Parkeringsservice).