Nu byter vi från pappersavi till ”grön faktura”


Under hösten kommer Citypark att sluta skicka ut fakturor på papper som tidigare. Detta som ett led i att minska vår pappersanvändning. Vi uppmanar våra kunder att redan nu byta till e-postfaktura eller autogiro. Månadsbetalning sker alltid via autogiro.

Många av våra kunder väljer redan idag ”grön faktura”, det vill säga att få den distribuerad elektroniskt. Samma trend syns i samhället i stort, därför att många upplever det som enklare och framför allt mer miljövänligt. Färre pappersfakturor innebär såväl minskade transporter som att färre träd behöver fällas.

Citypark vill bidra till en bättre miljö och en del i det arbetet är att minska vår pappersanvändning. Som ett led i det kommer vi från och med hösten 2017 att sluta dela ut hyresavin i pappersformat som tidigare. För den som ändå väljer att fortsätta få pappersfaktura kommer en avgift på 25 kr att tas ut.